Ringer 1.000 lærebedrifter

Buskerud fylkeskommune ringer 1.000 lærebedrifter for å nå målet i samfunnskontrakten om 20 prosent flere lærekontrakter.

I dag er det for få bedrifter i Buskerud som er godkjente lærebedrifter for elever som skal i gang med læretid.

For å nå målet i samfunnskontrakten om flere lærekontrakter, så er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om at antall godkjente lærekontrakter skal økes med 20 prosent innen utgangen av 2015.

Buskerud fylkeskommune går derfor nye veier for å skaffe lærebedrifter.

- Vi skal fram til sommeren ringe 1.000 bedrifter i fylket, med mål om å få dem til å bli godkjent som lærebedrift, sier Arne Hvinden i fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Unik satsing

Hvinden forteller at det er et eksternt firma som skal ringe rundt til potensielle lærebedrifter og gjøre avtaler, slik at fylkeskommunen kan godkjenne dem.

- Vi kjenner ikke til at noen andre fylkeskommuner har gjort noe tilsvarende, så vi gleder oss veldig til å se resultatene, sier Hvinden.

- Det vil være viktig for oss at bedriftene i tillegg til godkjenningen, også tar inn lærlinger, understreker han.

- Vi har et godt samarbeid med opplæringskontorene i Buskerud, og vi forventer at også de bidrar til at vi når målene, sier han.

Mangler lærebedrifter

I dag er det for få bedrifter i Buskerud som er godkjente lærebedrifter.

- Ved utgangen av 2013 var det registrert vel 1.550 godkjente lærebedrifter i Buskerud. Det betyr at rundt 200 flere lærebedrifter enn i dag må være på plass innen 2015, forklarer Hvinden.

SE OGSÅ: Oversikt over godkjente lærebedrifter
SE OGSÅ: Hvordan bli lærebedrift?

Lønnsom investering

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater.

For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter og opplæringskontorer får tilsendt oversikt over søkere i aktuelle fag fra fagopplæringsseksjonen.

- Bedriften kan selv bestemme om de vil ta inn lærling – og hvem de ønsker å tilsette, avslutter Arne Hvinden.


Publisert 27. februar 2014, oppdatert 27. februar 2014.