Skoledebatt og valgtorg

Det blir skoledebatt og valgtorg i forbindelse med høstens skolevalg ved de videregående skolene i Buskerud.

Tirsdag ettermiddag behandlet hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen sak om skolevalget 2013.

- Jeg er veldig godt fornøyd med vedtaket vi fattet i dag. Vi hadde valgtorg ved forrige valg og hadde også gode erfaringer med skoledebatter, så jeg gleder meg til å se hvordan dette fungerer i praksis, sier Christopher Wand (H).

- Vedtaket vi fattet i dag legger til rette for et skolevalg som ivaretar både ungdomspartiene og elevenes interesser, sier Niclas Tokerud (Ap).

- Det blir mye informasjon fra partiene og elevene får virkelig delta i demokratiet, de kan glede seg til en spennende skolevalgkamp, sier Tokerud.

Erfaringer fra forrige skolevalg
I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2011 ble det etter oppfordring fra de politiske partiene ikke gjennomført skoledebatter av hensyn til tragedien 22. juli.

I stedet ble det gjennomført valgtorg ved de videregående skolene.

Valgtorget ble arrangert som politiske stands som elevene selv kunne oppsøke for å få informasjon om de politiske partiene og/eller stille spørsmål om konkrete saker de var opptatt av.

Aktive elever
Tilbakemeldingene fra skolene var positive. Det ble understreket at hver elev i større grad måtte delta aktivt, og at det ble en mer rolig og saklig presentasjon fra de politiske partiene.

Flere av skolene beskrev tidligere erfaringer med skoledebatter som altfor store elevforsamlinger med lite engasjement fra størsteparten av elevmassen.

Det ble imidlertid påpekt at dette kunne variere fra skole til skole, og at god forberedelse og forankring av organisering på skolenivå var avgjørende for å gjennomføre et godt skolevalg.

- Gode demokratiske prosesser
- Med den modellen som vi nå velger så legger man godt til rette for gode demokratiske prosesser på skolene, og forutsigbarhet i hvordan det skal gjennomføres slik at det blir best mulig, avslutter fungerende leder av hovedutvalget, Hege Irene Fossum (KrF).

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) arrangerer skolevalgene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Valget gjennomføres i perioden 26. - 30. august. Resultatene rapporteres til NSD, som samordner og offentliggjør resultatene 3. september klokka 20.00.


Publisert 29. mai 2013, oppdatert 29. mai 2013.