Skolehverdag som fremmer læringslyst

Hvordan skape en skolehverdag som fremmer læringslyst hos alle? Kronprinsparet møter elever til arbeidsseminar på Sundvolden.

Onsdag 17.- torsdag 18. april inviterer Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB) og Lent as i samarbeid med NHO og Kronprinsparets Fond til seminar på Sundvolden Hotell.

Sammen med ledere skal elever og lærere forske fram hvordan vi kan få flere kvalifiserte og motiverte ungdommer ut i arbeid og i gang med studier, samt økt motivasjon og entusiasme hos både lærere, arbeidstakere og ledere.

Målet med konferansen er blant annet å  finne noen av svarene på:

«Hvordan kan vi sammen skape en videregående opplæring og skolehverdag som fremmer læringslyst hos alle og sikrer gode arbeidstakere til framtidens arbeidsliv?»

Kronprinsparet deltar
Kronprinsparet deltar på konferansen torsdag, og skal sitte i arbeidsgrupper sammen med elevene.

Det er ikke første gang kronprinsparet møter elevene ved Arbeidsinstituttet . I oktober 2011 ga de 10 poeng - full pott - til Arbeidsinstituttet etter å ha besøkt avdelingen i Drammen.

Oppsiktsvekkende resultater
AIB har oppnådd oppsiktsvekkende gode resultater ved å jobbe annerledes sammen med ungdommene.

Viktige suksessfaktorer har vært fokus på ungdommens styrker, og et samarbeid mellom ungdom, veiledere og ledere basert på gjensidig anerkjennelse og respekt.

Ungdommene har fått økt selvtillit, økt motivasjon og læringsglede, og de setter seg mål for utdanning og jobb.


Publisert 24. april 2013, oppdatert 24. april 2013.