Skolepsykologens tips til eksamensperioden

Mange elever stresser og legger stort press på seg selv før eksamen. Høyt stressnivå kan gjøre at man ender opp med å prestere dårligere.

- Mange tenker at de burde skjerpe seg og ta seg sammen, i en allerede stressende eksamenssituasjon. Elevene burde heller minne seg selv på hvilke egenskaper de har som kan hjelpe dem under eksamen, forteller skolepsykolog Lene Berggraf. 

Skolepsykologen ved Drammen videregående skole har mye omsorg for elevene, og ser mange som har et evig jag etter bedre karaktererer, og kun ser mot neste prøve. For mange fører dette til høyt stressnivå, nedsatt søvnkvalitet og dermed dårligere prestasjon under eksamen.

- Det må være et mindre fokus på resultat og mer fokus på prosessen. Det hjelper mye å visualisere eksamenssituasjonen og at man mestrer den. Ikke ha et fokus på karakter når man er i selve situasjonen, sier Lene. 

Å være litt stressa er helt normalt og det er ikke farlig, med mindre det blir for mye av det.

- Litt stress er sunt! Da er hjernen i arbeidsmodus. Problemet er når det blir så voldsomt at man opplever panikk, angst eller jernteppe. Da er stressnivået blitt for høyt.

Hun understreker også at det er viktig å være stolt av det man får til og anerkjenne sin egen verdi. 

- Jeg ser likheter mellom ulike elever, mange sitter med en følelse av å ikke være god nok og kritiserer seg selv. Dette er destruktivt og gir dårlig mestringsfølelse.

Med dette håper vi våre elever stresser litt ned i eksamensperioden, og ikke er så strenge mot seg selv. Les gjerne skolens tips til eksamensforberedelser. 

 


- Mange elever har en indre opplevelse av å ikke være god nok, forteller skolepsykolog Lene Berggraf.


Publisert 31. mai 2016, oppdatert 31. mai 2016.