Skulptør og poet vant utsmykningsoppdrag

Skulptøren Hans Martin Øien fra Svelvik skal i samarbeid med poeten Øivind Hånes fra Nedre Eiker/Køln utforme amfiet på nye Hønefoss videregående skole.

Buskerud fylkeskommune bygger ny Hønefoss videregående skole til 475 millioner kroner.

I forbindelse med nybyggingen av skolen er det satt av 1 % av byggesummen til kunstprosjekter.

Prosjektet har også fått statlige midler til utsmykking gjennom Kunst i Offentlige Rom (KORO).

Et utendørs amfi er valgt som hovedverket til den nye skolen. Etter en grundig prosess med konkurranse mellom fem kunstnere/kunstnergrupper har juryen kommet fram til en vinner.

Juryen for konkurransen har vært opptatt av at amfiet både skal framstå som et selvstendig kunstnerisk verk, men at det også skal ha en klar bruksverdi.

Det har vært viktig å vektlegge godt håndverk i tråd med Hønefoss videregående skole mål som utdanner elever innen yrkesfag.

Vinneren av konkurransen er skulptøren Hans Martin Øien som skal utforme amfiet i samarbeid med poeten Øivind Hånes.

Hans Martin Øien fra Svelvik er en svært erfaren skulptør som i de seneste årene primært har arbeidet med kunst i det offentlige rom, hovedsakelig med skoleutsmykkinger. Øien er en rutinert og allsidig kunstner og håndverker og har stor materialkunnskap.

Øivind Hånes bosatt i Mjøndalen/Køln er en merittert forfatter, musiker og komponist.

Kunstnerne har inngått et samarbeid for dette prosjektet som har tittelen "Før elvenes tid".

"Før elvenes tid " bygger på forestillingen om et brettet ark med et håndskrevet dikt som har landet i skråningen – det naturlige amfiet på tomten.

Skulpturen er tenkt utført i lys granitt der brettene i arket danner trinn og sitteflater som videreføres i terrengbearbeidingen omkring.

Juryen har stor tro på at skolens elever vil trekkes mot skulpturen med både blikket og kroppen.

Ikke minst vil amfiet kunne brukes for å samle en skoleklasse ute for undervisning, eller kan brukes av andre utenom skolens åpningstid.

Amfiet skal stå ferdig ved årsskiftet 2015/2016.


Publisert 15. oktober 2014, oppdatert 15. oktober 2014.