Slik blir det nye skoletilbudet

Hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune har vedtatt skoletilbudet for skoleåret 2016 - 2017.

Søknadsfristen for inntak til videregående opplæring i Buskerud for skoleåret 2016 – 2017 gikk ut 1. mars.

Buskerud fylkeskommune har mottatt 10 213 søknader om skoleplass og 1 201 søknader om opplæring i bedrift.

Søkertallene er nå presentert for utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune som i sist møte vedtok dimensjonering av skoletilbudet for skoleåret 2016 - 2017.

- Søkertallene viser at hovedutvalget har truffet godt med dimensjoneringen før årets søknad til videregående skole. 

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring, og fylkeskommunens skoler har vært invitert til innspill på bakgrunn av søkertall og prøveinntak.

Nye klasser i skoleåret 2016 - 2017:

 1. 1 klasse Vg1 Medier og kommunikasjon ved Åssiden videregående skole
 2. 1 klasse Vg2 Ambulansefag ved Lier videregående skole
 3. 1 klasse Vg2 Salg, service og sikkerhet ved Eiker videregående skole
 4. 1 klasse Vg3 Studiespesialisering ved Drammen videregående skole
 5. 1 klasse Vg2 Anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole
 6. ½ klasse Vg2 Skogbruk ved Kongsberg videregående skole

- Her har utvalget gjort et klokt vedtak som ivaretar næringslivets behov og i stor grad elevers primærønsker, og samtidig innenfor det vi mener er forsvarlige økonomiske rammer.

Sissel Urke (V)

Sissel Urke

- Det er alltid vanskelig å legge ned tilbud, men mange hensyn skal veies opp mot hverandre, sier Urke.

Urke ser fram til videre arbeid med "Langsiktig plan for skoletilbudet" som skal politisk behandles i høst.

- Der får vi anledning til å gå dypere inn i drøfting rundt de ulike studietilbudene, de regionale og lokale behovene og hvordan utdanningstilbudet skal rigges til å være en viktig samfunnsaktør inn mot offentlig og privat næringsliv, avslutter Sissel Urke.

Utvalget fattet følgende vedtak etter forslag fra Bjørn Tore Ødegården (Ap), på vegne av Høyre, SV, Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet.

Fremskrittspartiet stemte mot nedlegging av medier og kommunikasjon ved Rosthaug vgs.

1. Hovedutvalget for utdanningssektoren vedtok følgende tilpasninger av skoletilbudet for skoleåret 2016 2017.

Oppretting av klasser:

 1. 1 klasse Vg1 Medier og kommunikasjon ved Åssiden vgs
 2. 1 klasse Vg2 Ambulansefag ved Lier videregående skole
 3. 1 klasse Vg2 Salg, service og sikkerhet ved Eiker videregående skole
 4. 1 klasse Vg3 Studiespesialisering ved Drammen videregående skole
 5. 1 klasse Vg2 Anleggsteknikk ved Kongsberg videregående skole
 6. ½ klasse Vg2 Skogbruk ved Kongsberg videregående skole

Nedlegging av klasser:

 1. ½ klasse Vg1 Medier og kommunikasjon ved Gol vidaregåande skule
 2. 1 klasse Vg1 Design og håndverk ved Gol vidaregåande skule
 3. 1 klasse Vg1 Medier og kommunikasjon ved Rosthaug vgs
 4. ½ klasse Vg1 Naturbruk – fjellandbruk ved Ål vidaregåande skole
 5. ½ klasse Vg1 Restaurantogmatfag ved Rosthaug vgs
 6. ½ klasse Vg1 Studiespesialisering ved Gol vidaregåande skule
 7. ½ klasse Vg2 Landbruk og gartnernæring ved Ål vidaregåande skole
 8. ½ klasse Vg2 Kokkog servitørfag ved Gol vidaregåande skule
 9. ½ klasse Vg2 Kokk og servitørfag ved Rosthaug videregående skole

2. Hovedutvalget slutter seg til foreslåtte interne justeringer av klasseressurser ved Numedal videregående skole jfr. vedlagt tabell. Fylkesutdaningssjefen bes legge tilsvarende metodikk til grunn for finjustering av tilbudet og oppfylling/overoppfylling av klasser ved øvrige skoler.

3. Hovedutvalget for utdanningssektoren forutsetter at økonomisk inndekning for vedtatte endringer skjer innenfor utdanningssektorens samlede ramme.  Konkrete budsjettjusteringer forutsettes vedtatt av hovedutvalget i forbindelse med behandling av første tertialrapport i hovedutvalgets junimøte.

4. Varslede uavklarte merutgifter til Vg2 Plast og komposittfag ved Kongsberg videregående skole, varslede merutgifter til ombygging av et areal ved Drammen videregående skole, og eventuelle mindre ombyggingsbehov for Medier og kommunikasjon, tas opp i første tertialrapport til hovedutvalget.

5. Hovedutvalget for utdanningssektoren ber fylkesrådmannen påse at utviklingen av anleggsteknikktilbudet ved Kongsberg videregående skole skjer i tett samarbeid og dialog med aktuelle bedrifter og bransjeorganisasjon. Det forventes etablert nye samarbeid som styrker tilbudet faglig og økonomisk. Alternative løsninger for tilgang til utstyr og læringsarenaer skal utredes.


Publisert 20. april 2016, oppdatert 20. april 2016.