Slik blir nye Ringerike videregående skole

Slik blir den nye skolen Buskerud fylkeskommune bygger i Hønefoss sentrum.

Torsdag formiddag fikk utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune se helt ferske illustrasjoner på hvordan det nye bygget på Ringerike videregånde skole blir seende ut.

- Dette blir veldig flott! Ringerike får en fin og moderne skole med gode undervisningslokaler for elever og ansatte, sier Sissel Urke (Venstre), leder av hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen.

Fylkestinget i Buskerud har tidligere vedtatt at Ringerike videregående skole skal bygges om og få et nytt bygg samt at det gamle skolebygget skal rehabiliteres.

Byggestart for det nye bygget blir vinteren 2019, og bygget skal etter planen være klart senhøsten 2020.

- Vi er godt fornøyd med at man holder tidsplanen og vi gleder oss til å følge framdriften, sier Urke.

-  Det er ulike hensyn som er ivaretatt i prosessen. Fasaden blir blant annet i glass, noe som vil gi bedre romfølelse og lysforhold. Vi får liggende trepanel og betong - skolen får et moderne uttrykk og vil passe godt inn i byrommet, sier Elisabeth Vestergård, prosjektleder BFK Eiendom.

BFK Eiendom forvalter og utvikler Buskerud fylkeskommunes eiendommer.

Vestergård sier det nye bygget vil bli på 6 000kvm2. Det gamle skolebygget skal totalrehabiliteres.

- Nå skal vi i gang med en anbudskonkurranse, og ser fram til at vi kan starte byggingen av den nye skolen, avslutter Elisabeth Vestergård. 


Publisert 18. oktober 2018, oppdatert 18. oktober 2018.