Starten på noe stort

Åpnet det nye kompositt-laboratoriet på Krona i Kongsberg. - Starten på noe stort, sa representanter fra Høgskolen i Sørøst-Norge , Kongsberg Gruppen, Fagskolen Tinius Olsen og Buskerud fylkeskommune.

Det hypermoderne komposittlaboratorium er finansiert av Høgskolen i Sørøst Norge og Buskerud fylkeskommune, og samarbeidet tett med lokalt næringsliv der Kongsberg Gruppen er en sentral medspiller.

Kongsberg Gruppen har finansiert og installert en avansert herdeovn, en autoklave, som sentrum i det nye komposittlaboratoriet på Krona på Kongsberg

Må løfte i flokk

- Dette er starten på noe, ikke slutten. Vi har ikke vært gode nok til å koble utdanning og næringsliv sammen, men når vi løfter i flokk, slik som her kan vi få til verdiskaping for fremtiden, sa fylkesrådmann Georg Smedhus.

Han inviterte til videre samarbeid:

- Dette laboratoriet er et eksempel på at vi går sammen, og tenker nytt om utdanningsløp for industrien. Det må vi gjøre mer av i hele Buskerud, og i året som kommer må vi snakke tett om hvordan vi skal disponere pengene vi har til rådighet for Kongsberg-regionen, sa Smedhus.

Fremtidens materiale

- Dette laboratoriet skal sikre vår tilgang til kompetanse. Kompositt er fremtidens materiale, overlegent de fleste andre i blant annet styrke og letthet. Kompositt ser ut til å bli en av våre største eksport-suksesser, sa administrerende direktør Harald Ånnestad i Kongsberg Defence Systems.

Laboratoriet er døpt Krag, og autoklaven har fått navnet Jørgensen.

- Det er ikke tilfeldig, sa Ånnestad. Krag Jørgensen var den første store eksport-suksessen fra Kongsberg, og navnet var et kvalitetsstempel. Vi trenger slik kvalitet i dag også, skal vi
henge med.

- Vi har valgt disse navnene for å markere den uavbrutte industri-historien her på Kongsberg. Det er kunnskap som har drevet byen og industrien videre, og slik skal det fortsette, sa Ånnestad.

Et strålende eksempel på samarbeid

HSN-rektor Petter Aasen betegnet åpningen som en stor dag for høyskolen, og sa at nøkkelen for å lykkes, ligger i samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet.

- Derfor har vi etablert en prorektorstilling som skal ha dette som sitt område, sa Aasen, og gav ordet til prorektor Kristian Bogen, tidligere rektor ved Høgskolen i Telemark.

- Et strålende eksempel på samarbeid mellom utdanning, forskning og næringslivet, og det trenger Norge i den tiden vi er inne i. Dette går til kjernen av hva HSN skal være: Tett på og profesjonsnær. Nå får vi en fantastisk anledning til å utvikle nye utdanningstilbud til næringsliv og samfunnet.

- Ambisjonen vår er å komprimere kunnskap fra grunnutdanningene som vi kan tilby til næringslivet og industrien i området, sa Bogen.

Nytt tilbud for elever på videregående

Laboratoriet skal ikke bare brukes av studenter ved Fagskolen Tinius Olsen og Høgskolen.

Et nytt utdanningstilbud på Vg2 innen plast- og komposittfag med oppstart denne høsten, vil gi elevene ved Kongsberg videregående skole mulighet til å ta fagbrev innenfor fire forskjellige fagretninger; innen polymérkompositt, plastmekaniker, termoplastfaget eller produksjonsteknikkfaget. Utdanningstilbudet vil være det eneste i sitt slag på landsbasis.

Komposittlaboratoriet på Krona vil være et av de viktigste suksesskriteriene for at elevene skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innenfor plast- og komposittfag.

Fylkeskommunal verdensrekord

Rektor ved Fagskolen Tinius Olsen, Finn Simensen betegnet samarbeidet mellom næringslivet, skolene og Buskerud Fylkeskommune som fantastisk.

- Da vi fikk ideen til denne laben, var byggingen av Krona i gang, men vi ble enige etter en halvtimes møte med høgskolen. Som fylkeskommunal skole måtte vi gjennom en fylkeskommunal saksbehandling, men vi opplevde det som kanskje er fylkeskommunal verdensrekord. På under en uke fikk vi beskjed om at finansieringen var i orden. Her kan skolene drive god undervisning, bedre enn vi kunne hver for oss. Kvaliteten blir bedre fordi vi
står sammen, sa Simensen.


Publisert 16. mars 2016, oppdatert 16. mars 2016.