Suksess for yrkesfagopplæring i bedrift - utvider satsingen

Ett år siden åpningen av det unike samarbeidet mellom fylkeskommunen og næringslivet: - Bedre karakterer, mer motiverte elever og alle har fått læreplass.

- Det er veldig bra å være her i bedriften! Og det blir jo en myk overgang til arbeidslivet, sier 17 år gamle Juliane Emilie Knudsen Ødegård som drømmer om å bli industrimekaniker.

 - Som elev må du tilpasse deg folk som allerede jobber, du skjønner hvordan arbeidslivet er, sier 17-åringen som er det andre kullet som får muligheten til å ha "klasserom" i Teknologiparken på Kongsberg.

Det var i august i fjor at Kongsberg videregående skole flyttet Vg2 industriteknologi ut av klasserommet og inn i lokalene til lærling-s og kursbedriften Kongsberg Technology Training Center (K-tech) i Teknologiparken på Kongsberg.

Nå har pilotsatsingen holdt på i ett skoleår - og det med svært gode resultater.

- Vi har vært veldig spente fordi det å flytte skole ut i bedrift er unikt - så det er veldig tilfredsstillende å se at elevene våre har hatt et så stort læringsutbytte, sier rektor Hanne Hagby ved Kongsberg videregående skole.

- Jeg er veldig stolt og blid over resultatene som elevene har oppnådd, sier Stein Sandvold, daglig leder på K-tech.

- Dette er et sted der vi er bedre sammen enn hver for oss!

Hanne Hagby, rektor Kongsberg videregående skole

- Jeg sa for ett år siden at hvis jeg skulle drømme om noe, så er det at alle får læreplass. Da har vi oppnådd noe vanvittig bra - og nå har alle fått læreplass! sier Sandvold.

Stein Sandvold og Hanne Hagby
Fornøyde ledere! Fra venstre Stein Sandvold og Hanne Hagby. 

Elevene kan vise til:

  • Bedre eksamensresultater
  • Økt motivasjon
  • Kraftig nedgang i fraværet
  • Samtlige har fått læreplass

- Ett år er ikke lenge, men det er så mange signaler som viser at dette er en riktig vei, sier Sandvold.

- Jeg er glad over resultatene som kommer fram etter at første elevgruppa er ferdig og er videre i lære. Det viser at det som er satt igang er riktig satsing, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen.

- Jeg er overbevist om at læringsarenaer i tett samarbeid med næringslivet er veien å gå for yrkesfagutdanningen.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen

Les også: Buskerud best i landet på å skaffe læreplasser

Behov for faglært arbeidskraft

Prosjektet har kommet i stand etter initiativ fra Kongsberg Defence SystemsLO/NHO og Buskerud fylkeskommune og er utviklet i nært samarbeid med skolen og K-tech.

Bakgrunnen for satsingen var industribedriftenes behov for faglært arbeidskraft med rett kompetanse, og fylkeskommunens ønske om å tilby elevene relevant opplæring i en praksisnær opplæringsarena.

Elever i bedrift snorklipping
Fra venstre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), styreleder i K-Tech, Willy Holdahl og NHO-president Arvid Moss under den offisielle åpningen 25. august i fjor.

- Dette er framtida for hvordan vi skal drive yrkesfagopplæring i Norge.

Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder under åpningen 25. august 2017

Godt samarbeid mellom fylkeskommunen og næringslivet

K-tech og Buskerud fylkeskommune har i fellesskap investert i moderne maskiner, i tillegg til at elevene har tilgang til K-techs eksisterende maskinpark.

- Samarbeidet er unikt! En av våre fortrinn i K-techverdenen er at vi har et fantastisk godt samarbeid og forhold til fylkeskommunen, sier Sandvold i K-tech.

- Det er to forskjellige kulturer, men vi stoler på hverandre, vi tør å utfordre hverandre - og vi vil det samme! Da er vi på rett spor, sier han. 

Omstilling i industrien med mer automatisering, robotisering, digitalisering og produksjons celler må i større grad påvirke videregående opplæring fremover.

- For at utdanningsinstitusjonene våre skal matche kompetansebehovet i et arbeidsliv i rask endring, må man hele tiden søke nye løsninger i samarbeid med de det gjelder, avslutter utdanningspolitiker Sissel Urke (V).

Utvider: I tillegg til at årets Vg2-klasse er i gang, jobbes det med å flytte Vg2 og Vg3 automatiseringsfaget ut i de samme lokalene!


Publisert 31. august 2018, oppdatert 31. august 2018.