Ta inn en lærling- få 25 000 kroner ekstra

Utdanningspolitikerne i fylkeskommunen vil styrke fag- og yrkesopplæringen. Gulrot til bedrifter som tar inn lærlinger.

  • Av Carsten Øhrn

Buskerud fylkeskommune har finansieringsansvar for alle lærekontrakter og opplæringskontrakter.

Totalt er det rundt 1 200 lærebedrifter i Buskerud og nesten 2 000 lærlinger.

Tirsdag ettermiddag vedtok politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune å gi et ekstratilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger i 2016.

- Vi har fokus på å imøtekomme næringslivets behov framover, og tilgang på lærebedrifter er helt avgjørende for at elevene skal komme gjennom, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget.

- Ekstratilskuddet er på 25 000 kroner, og vi håper dette vil stimulere mange lærebedrifter til å ta inn lærlinger i år. Samfunnet trenger det.

Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget

Urke understreker at stimuleringstilskuddet kommer i tillegg til ordinær støtte som bedrifter får for å gi opplæring til lærlinger og lærekandidater.

For å motta ekstratilskuddet må bedriftene sende en søknad til utdanningsavdelingen i fylkeskommunen innen 1. september.

Les også: Vil du bli lærebedrift?

Stimuleringstilskuddet kan søkes av nye lærebedrifter som tegner kontrakt for første gang.

Med ny lærebedrift defineres en virksomhet med et organisasjonsnummer som ikke har vært tilknyttet lærlinger tidligere.

Virksomheter som utvider sin opplæringsvirksomhet til å ta lærlinger eller lærekandidater i flere fag utløser ikke stimuleringstilskudd.

Virksomheter i kommunal sektor som tidligere har vært tilknyttet lærlinger eller lærekandidater utløser ikke stimuleringstilskudd selv om de søker godkjenning med nytt organisasjonsnummer.

- Det vil være behov for mange lærlingeplasser innen offentlig sektor framover, ikke minst i helse og sosial, sier Urke.

- Det blir viktig å fokusere på rekruttering av ungdom som ønsker å ta fagbrev, og da er lærlingeplasser helt nødvendig, avslutter Sissel Urke (V).


Publisert 20. april 2016, oppdatert 20. april 2016.