Tar undervisning via nettet

Fotballtalentet Martin Ødegaard (16) ved Drammen videregående skole tar fag på Nettskolen Buskerud. Nå skal utdanningspolitikerne i fylkeskommunen avgjøre om de vil fortsette satsingen på nettskolen.

Martin Ødegaard er elev på fotballinja på Drammen videregående skole og en av 170 elever som tar fag på Nettskolen Buskerud.

Prosjektet Nettskolen Buskerud er et 3-årig prosjekt (2012-2015) for å utvikle nettbasert videregående opplæring for elever og voksne i Buskerud fylkeskommune.

Fylkesutdanningssjefen i Buskerud foreslår nå at prosjektet forlenges til 1. august 2016 og at man utvider fagtilbudet for skoleåret 2015-2016.

Tirsdag 20. januar behandler politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i fylkeskommunen forslaget fra fylkesutdanningssjefen.

Les også: Saksliste hovedutvalgsmøte 20. januar (møtet holdes på Drammen videregående skole)

Ikke vanlig klasserom

Nettskolen Buskerud har et mål om å tilby kvalitet til elever og voksne uavhengig av bosted og livssituasjon og søkning til faget på egen skole.

Hovedforskjellen fra vanlig undervisning er at undervisningen i nettskolen ikke foregår i vanlige klasserom til faste tider.

Det betyr at elevene ikke trenger å delta i en time på et bestemt tidspunkt eller sted. De kan selv velge når og hvor de vil arbeide med faget.

Elevene får oppgaver via internett, korte videoforelesninger og lenker til læringsressurser, i tillegg har de regelmessige videomøter med lærer på tidspunkt som passer for eleven.

Alle elevene har PC via fylkeskommunens PC ordning for elever, voksne får mulighet til å låne PC fra fylkeskommunen. Ungdomsskoleelever har fått mulighet til å låne PC.

Noe av det Nettskolen har oppnådd til nå

  • tilbud om fordypning i fremmedspråk nivå III i fransk, spansk og tysk
  • fleksibelt voksenopplæringstilbud i studiekompetansefagene engelsk, historie, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag
  • nettbasert forsering for elever i ungdomsskolen i engelsk, og i matematikk via den Virtuelle Matematikkskolen
  • utprøving av individuell tilrettelagt opplæring for elev som pga idrettskarriere ikke vil kunne være tilstede på skolen fysisk
  • utvikling av lærernes kompetanse i bruk av gode pedagogiske metoder i nettbasert opplæring
  • utviklet dokument som synliggjør felles standard for elever og lærere i nettbasert opplæring
  • etablering av gode rutinebeskrivelser på administrative områder, noe som gjør planlegging og oppfølging av nettbasert opplæring på tvers av skoler enklere. 

Publisert 14. januar 2015, oppdatert 15. januar 2015.