Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv - fylkespolitikerne dobler satsingen

Seks millioner kroner til prosjekter som handler om samarbeid skole/arbeidsliv. - Elevene våre får utnyttet evnene sine, og arbeidslivet får den kompetansen de etterspør.

Fylkespolitikerne vil ha et tettere samarbeid mellom de videregående skolene og arbeidslivet i Buskerud.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

I sist fylkesutvalg vedtok politikerne å bruke seks millioner kroner (tre millioner kroner i 2017) på 19 ulike samarbeidsprosjekter etter en søknadsprosess .

Målet med ordningen er å bidra til å utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov.

Elever i bedrift snorklipping
Roses av LO og NHO: Kongsberg flyttet i fjor undervisningen til industrimiljøet - modellen skal motivere elevene og sikre rekruttering til industrielle yrkesfag.

Les også- Dette er framtida for hvordan vi skal drive yrkesfagopplæring i Norge

- Vi har fokus på å utdanne fagarbeidere med relevant kompetanse for fremtidas arbeidsliv.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

- Vi mener satsingen vil gi samfunnsmessige fordeler gjennom økt yrkesdeltakelse og målrettete opplæringsløp for ungdom på vei ut i arbeidslivet, fortsetter Ryberg.

- Nær halvparten av elevene i Buskerud velger yrkesfaglig utdanningsprogram, forklarer Olav Horne, leder for fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune har mottatt 10 403 søknader om skoleplass og 1 225 søknader om opplæring i bedrift for skoleåret 2018 - 2019.

Horne (bildet under) sier fylkeskommunen innen søknadsfristen for satsingen samarbeid skole/arbeidsliv hadde mottatt 33 søknader som fordelte seg på en stor bredde av samarbeidsprosjekter.

Olav Horne lærebedrift nummer 2000

Disse 19 får støtte:

Tittel Søker Tildeling
Samarbeidsprosjekt i Vikersund Hoppsenter  Rosthaug vgs 1,5 mill kr
Søknad skole og arbeidsliv Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag Kongsberg vgs 1,5 mill kr
Samarbeidsprosjekt Kongsberg vgs - næringsliv Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene 600 000 kr
Utdanningsprogram Plast og kompositt  Kongsberg vgs 380 000 kr
- Sammen om teknologikompetanse, verdiskapning for fremtiden  Lier vgs 365 000 kr
Samarbeidprosjekt med rørleggerbedrifter om rekruttering til rørleggerfaget  Hønefoss vgs
340 000 kr
Samarbeid skole-arbeidsliv mellom Røyken, Kongsberg og Tre-Ringen  Tre-Ringen  300 000 kr 
Søknad om støtte til rekrutteringsprosjektet "Vi dekker til fest"  Opplæringskontoret for reiseliv, restaurant og mat
213 000 kr 
Utvikling av Ungdomsbedrift som undervisningsmetode for elever med særskilte behov  Ungt Entreprenørskap Buskerud  200 000 kr 
Relevant realfagskompetanse  Drammen vgs 200 000 kr 
Fagmentor Naturbruk  Norsk Landbruksrådgiving Østafjells  120 000 kr 
Etablering av modell varmeanlegg  Åssiden vgs  75 000 kr 
Rekruttering til byggfagene i drammensområdet  Åssiden vgs  49 000 kr
Samarbeid mellom frisørbedrift - frisørelever/frisørlærere i videregående skole - opplæringskontor  Åssiden vgs   48 000 kr 
Rekrutteringsprosjekt på Restaurant- og matfag  Hønefoss vgs  30 000 kr 
Søknad om støtte til samarbeid med Sørlandschips, 2RLA og 2SSA v/ RIVS  Ringerike vgs 25 000 kr 
Utvikling av gode metoder for gjennomføring av faget yrkesfaglig fordypning.  Røyken vgs  22 500 kr 
Etablering av helsefremmende aktiviteter for eldre, praksis nær opplæring.  Røyken vgs  20 000 kr 
Yrkesfagdag med lokalt næringsliv for 4 klasser med "Speed Date" i faget YFF  Ringerike vgs  12 500 kr 


- Rett kompetanse, økt fullføring og tilgang på kvalifisert arbeidskraft kan bare løses gjennom samarbeid mellom skole og arbeidsliv, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.

Offisiell åpning Buskerud Gård
I mars var det offisiell åpning av Grønt Fagsenter ved Rosthaug videregående skole.
- Grønt Fagsenter skal bli et kraftsentrum for landbruksnæringa, sa fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) i forbindelse med åpningen.


Publisert 20. april 2018, oppdatert 20. april 2018.