Tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Teori og praksis går hånd i hånd. Fylkeskommunen legger til rette for at anleggsbransjen får større tilgang på ungdom som kan tegne lærekontrakt.

- Vi har veldig tro på vekslingsmodellen, altså eleven får praksis i bedrift og teori på våre skoler, sier Hege Irene Fossum, leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Vekslingsmodellen: veksling mellom skole og bedrift hvor teori og praksis går hånd i hånd.

- Vi utnytter den beste fagkunnskapen i arbeidslivet og på skolen, og til sammen så utgjør dette et godt utdanningsløp for lærlinger, fortsetter Fossum (KrF).

- Fylkeskommunen har fokus på hele bransjen og hele fylket, og kommer til å samarbeide tett med dem, sier Fossum.

Utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag ettermiddag sak om dimensjonering av skoletilbudet i Buskerud for skoleåret 2015 - 2016.

- Gjennom vedtaket ivaretar vi ønskene fra Isachsen AS om å legge til rette for at anleggsbransjen får større tilgang på ungdom som kan tegne lærekontrakt, spesielt i anleggsmaskinførerfaget, sier hun.

Hege Irene Fossum

- Vil utdanne flere fagarbeidere

Entreprenørkonsernet Isachsen AS har henvendt seg til Buskerud fylkeskommune med ønske om å få utdanne flere fagarbeidere.

Isachsen AS har orientert om det nye lærlingesenteret som de har bygd opp og som offisielt åpnes 28. november, samt signalisert et behov for et betydelig inntak av lærlinger de nærmeste årene.

- Signaler fra bransjen om behov for fagarbeidere vil vi ta på alvor, sier Fossum.

Firmaet ønsker å benytte seg av nærheten til Åssiden videregående skole og tilbyr et samarbeid med skolen der elevene kan benytte lærlingesenteret i feks prosjekt til fordypning og utvalgte programfag.

- Et vekslingssamarbeid innenfor anleggsteknikk vil gi fleksible læringsmuligheter for elevene, hvor videregående skoler og bedrifter i bransjen sammen kan gi gode tilbud.

- Dett er en vinn-vinn situasjon som passer godt inn i Kunnskapsskolens resultatmål om samarbeid med næringslivet og styrking av fagopplæringen, sier hun.

Komposittfag på Kongsberg

I tillegg til fokus på vekslingsmodellen vedtok utdanningspolitikerne også sak om at fylkeskommunen får etablert VG2 komposittfaget ved Kongsberg videregående skole så fort det lar seg gjøre.

Forslaget fra Arbeiderpartiets Bjørn Tore Ødegården ble enstemmig vedtatt.

Politikerne er opptatt av å utvikle et opplæringstilbud i en nyskapende bransje der det er stort behov for kompetent arbeidskraft.

- Initiativet fra Teknologiindustrien på Kongsberg og Raufoss, med et samarbeid med Kongsberg videregående skole om opprettelsen av en VG2-klasse støtter vi fullt ut, sier Fossum.

- Samarbeidet med næringslivet er viktig. Like viktig er det at det også utvikles en toårig fagskoleutdanning på fagskolene i Kongsberg og Gjøvik, og at det også vil bli videreutviklet en videreutdanning på høgskolene i disse kommunene, sier hun.

- At komposittlinjen inngår i et aktivt fagmiljø på flere nivå er viktig for at den skal være bærekraftig, og for at elevene på Kongsberg vgs skal få gode muligheter for videre studier, fortsetter Fossum.

Populært idrettstilbud

Drammen videregående skole ønsker å utvide toppidrettstilbudet ved skolen med ½-klasse (15 plasser) fra og med VG1 neste skoleår.

Skolen mener en økning med 15 plasser vil gi bedre kapasitetsutnyttelse i opplæringen av idrettsfagene

- Vi har merket oss skolens ønsker, og vil imøtekomme det behovet som idretten melder inn. Om det blir en utvidelse med ½ klasse, vil avhenge av søkertallet og endelig dimensjonering av tilbudet til våren, avslutter Hege Irene Fossum.


Publisert 26. november 2014, oppdatert 26. november 2014.