Tilstandsrapport 2018: Flere fullfører og består videregående opplæring i Buskerud

Den årlige tilstandsrapporten for videregående opplæring er nå klar.

- Tilstandsrapporten for videregående opplæring er den største og viktigste rapporten som omhandler innholdet i og resultatene av videregående opplæring i Buskerud, sier Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningsdirektør i Buskerud fylkeskommune.

Oversikt over Buskerud fylkeskommunes videregående skoler

Rapporten viser fortsatt framgang i gjennomføring av offentlig videregående skole fem år etter påbegynt opplæring.

- 83,5 prosent har fullført og bestått og det er veldig bra. Det viser at vår satsing og bruk av ressurser gir resultater, sier Atterås.

Les også: Søking til videregående opplæring skoleåret 2018/2019

Det er opplæringsloven som bestemmer at alle kommuner og fylkeskommuner skal skrive rapport om tilstanden i den delen av grunnopplæringen som de har ansvar for.

Innholdet i rapporten brukes som grunnlag for videre arbeid med kvalitetsutvikling av den videregående opplæringen sammen med kommunene og arbeidslivet.

Jan-Helge Atterås portrett

- Tilstandsrapporten er et godt verktøy for vårt videre felles arbeid med videre kvalitetsutvikling, ut fra Kunnskapsskolens hovedmål: Mestring for alle, minimere frafall og maksimere læring, avslutter Jan-Helge Atterås.


Publisert 11. april 2018, oppdatert 11. april 2018.