To nye rektorer i Buskerud

Buskerud fylkeskommune har tilsatt rektorer på Kongsberg videregående skole og Rosthaug videregående skole.

Ved Kongsberg videregående skole tilsettes Hanne Merethe Hagby (53) fra Drammen som ny rektor fra 1. august.

Av utdanning er Hagby ingeniør og pedagog. Hun har videre bachelorgrad innen økonomisk/administrative fag og mastergrad i skoleledelse. Hun er i dag tilsatt som assisterende rektor ved Rosthaug videregående skole.

Fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås er glad for å kunne tilby stillingen i Kongsberg til en dyktig intern søker i skarp konkurranse med eksterne søkere.

- Kongsberg videregående skole er en stor og spennende skole med mange utfordringer, og jeg ser fram til samarbeidet med Hanne-Merethe i ny rolle, sier Atterås.

Ved Rosthaug videregående skole tilsettes dagens rektor, Knut Erik Hovde (46) fra Drammen, i fast stilling fra 1. august.

Hovde har vært tilsatt i åremålsstilling som leder ved skolen siden 1. august 2010. Hovde er adjunkt med opprykk i fordypning i samfunnsfag samt mastergrad i skoleledelse.

- Hovde har lyktes godt på Rosthaug videregående skole i åremålsstillingen og har klare tanker om veien videre for skolen, sier fylkesutdanningsjefen.

Fylkesutdanningssjefen er, etter mange års godt samarbeid, glad for å kunne tilby han stillingen videre og fortsette samarbeidet.

For ytterligere informasjon:
Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune, 90 66 86 27


Publisert 3. mars 2016, oppdatert 3. mars 2016.