Utbygging på Ringerike og Kongsberg

- Nå har fylkestinget bestemt at man starter opp planlegging på Ringerike og Kongsberg videregående skoler. Det er en viktig milepæl, sier fylkesordfører Eriksrød.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utbygging på Ringerike og Kongsberg videregående skoler har vært diskutere flere ganger av fylkestinget de siste årene.

Torsdag ettermiddag vedtok imidlertid fylkestinget oppstart for bygging i perioden 2016-2019.

- Når det gjelder omfang av utbyggingen vil dette komme opp i forbindelse med at fylkesrådmannen legger fram sit handlingsprgrogam i slutten av oktober, sier fylkesordfører Morten Eriksrød.

På Ringerike har diskusjonen vært om man skal opprettholde to skoler, som i dag, eller om man skal samorganisere våre to videregående skoler i Hønefoss.

Fylkestinget vedtok nei til samlokalisering og ja til utbygging der skolen ligger i dag.

Undervisningen på Kongsberg foregår i dag i sju ulike bygg og målet er å samle de videregående skolene mest mulig.

Fylkestinget opphevet også tidligere vedtak om at Flåtaløkka skole skal rives, skolen kan eventuelt disponeres i byggeperioden.


Publisert 11. juni 2015, oppdatert 11. juni 2015.