Utdanningsdirektoratet: - Buskerud best i landet på å skaffe læreplasser

Buskerud ligger på topp når det gjelder læreplasser, viser en fylkesoversikt fra Utdanningsdirektoratet.

- Vi har satt ny rekord når det gjelder formidling av læreplass! At Buskerud nå er best av alle fylkene i landet er veldig inspirerende, sier Mariann Gustavsen, formidlingsleder i fylkeskommunen. 

Her kan du se oversikten fra Utdanningsdirektoratet (tabell 2)

Oversikten fra Utdanningsdirektoratet (25. juli) viser at 75 prosent av søkerne til læreplass i Buskerud får tilbud.

- Det siste året har det blitt gjort flere grep for å øke antall læreplasser i fylket.

Mariann Gustavsen, formidlingsleder

Det er fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune som formidler søkere som ønsker å bli lærlinger. Dette er en prosess som pågår fra mars til oktober hvert år.

Hedi Kongsjorden og Mariann Gustavsen læreplasser
Heidi Kongsjorden og Mariann Gustavsen i fagopplæringsseksjonen gleder seg over de positive tallene.

Gustavsen sier det er blitt arbeidet godt med formidlingsprosessen både hos fagopplæringsseksjonen, på opplæringskontorene, hos lærebedriftene, på skolene og av elevene selv.

- Det er gledelig å se at dette arbeidet gir resultater, og at så mange bedrifter nå satser på lærlingeordningen, sier hun.

Selv om mange allerede har fått læreplass, så er det behov for flere læreplasser både hos eksisterende og nye lærebedrifter.

- Det er 122 søkere med opplæringsrett som ikke har hatt tilbud om læreplass i bedrift ennå. Disse søkerne er fordelt på 37 ulike lærefag, forklarer Gustavsen.

Bedrifter som er interessert i en lærling kan ta kontakt med på formi...@bfk.no

Det gjenstår flest søkere i Helsearbeiderfaget, Elektrikerfaget, Bilfaget lette kjøretøy og i IKT servicefaget.

- Om vi ikke kan tilby læreplass til disse søkere vil vi tilby Fagopplæring i skole Vg3. Dette tilbudet får aktuelle søkere pr brev i uke 36, sier hun.

Om skoletilbud er aktuelt for mange søkere blir opplæringstilbudet i Buskerud. Om skoletilbud er aktuelt for få søkere i et lærefag tilbys alternativ skoleopplæring i samarbeid med andre fylker og opplæringstilbudet kan da bli i annet fylke.

- Vi har erfaring med at mange også får læreplass i løpet sensommeren og høsten. Formidlingen fortsetter til alle søkere med opplæringsrett har fått et tilbud i bedrift eller skole, avslutter Mariann Gustavsen.


Publisert 16. august 2017, oppdatert 16. august 2017.