Utdanningspolitiker besøker alle skolene

Nyvalgt leder for hovedutvalget for utdanning i fylkeskommunen vil lære mer om hvordan elevene har det på de videregående skolene i Buskerud.

- Det er viktig for meg som ny hovedutvalgsleder å bli kjent med elevene og rektorene på alle skolene for å få vite hva de er opptatt og hva som er utfordringene, sier Iselin Haugo.

Haugo ble i begynnelsen av februar valgt som ny  leder for hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for videregående opplæring av ungdom og voksne.

Opplæringen i skole skjer ved 13 videregående skoler, Fagskolen Tinius Olsen, ett arbeidsinstitutt og en folkehøgskole. Nesten 1000 lærebedrifter gir opplæring til lærlinger og lærekandidater.

Tirsdag formiddag besøkte Iselin Haugo Drammen videregående skole som første skole på besøksrunden denne vinteren.

- Jeg er imponert over skoleledelsen og elevrådslederen. Det virker som Drammen vgs har mange gode kvaliteter, sier Haugo.

- Det er et godt læringsmiljø der elvene blir tatt på alvor. Elevene får mulighet til å nå de målene de setter seg, de får også god veiledning underveis, fortsetter Haugo.

For elevene var besøket en mulighet til å gi tilbakemelding til dem som bestemmer.

- Det er en stor mulighet for oss å si fra til politikerne hvordan vi har det - at de hører på oss - det setter vi veldig stor pris på, sier elevrådsleder Soroor Talebpour (17).

- Det går på motivasjonen vår, vi vet vi blir hørt og derfor har vi lyst til å vise oss selv. Det er veldig viktig, sier 17-åringen.

- Hva har du tatt opp med politikeren i dag?

- Litt forskjellig, blant annet rådgivningstjenesten og hvordan vi har det på skolen. Hva som er viktig for oss og hva som kan bli bedre, sier elevrådslederen. 

Drammen videregående skole er en stor skole med over 1200 elever. For rektor var besøket en mulighet til å få synliggjort hvordan skoleledelsen jobber med å skape gode læringsmiljøer.

- Jeg synes det er et veldig bra initiativ fra Iselin, at vi har dialog. Hun er åpen for våre synspunkter og jeg synes det er en flott måte å skaffe seg kunnskaper om skolen på, sier rektor Kristine Novak ved Drammen videregående skole.


Publisert 17. februar 2015, oppdatert 17. februar 2015.