Utdanningspris til fagskoleelever

Gaute Flugheim, Mats Åsnes Skjelbred og Steffen Inge Lægreid ved Fagskolen Tinius Olsen fikk utdanningspris på 75.000 kroner.

- Vi er selvfølgelig stolte av å ha utdannet og veiledet studenter slik at de kan vinne en slik pris, sier rektor Finn Simensen ved Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg.

- Det betyr at vi har en kvalitativt god opplæring, og at vi har truffet med måten vi organiserer læringa og hovedprosjektene våre på, fortsetter Simensen.

De tre studentene Gaute Flugheim, Mats Åsnes Skjelbred og Steffen Inge Lægreid mottok utdanningsprisen til minne om Magnus Midtbø fra Forbundet for Ledelse og Teknikk i Oslo torsdag.

Årets prisen er på 150.000 kroner, men deles på to prisvinnere.

«Priskomiteen har for 2013 valgt å dele prisen likt på to (2) prisvinnere, som begge på en forbilledlig måte fyller kriteriene for tildeling av prisen og som har lagt ned et viktig arbeid for læring, både personlig og for andre.»

Elevene fra Fagskolen Tinius Olsen vant med prosjektet HAM-O-MATIC for Nortura Sogndal, en maskin som automatiserte prosessen med å fjerne nettet fra Birkebeinerskinker.

Om prosjektet skriver priskomiteen:

«Nominasjonen er godt innenfor prisens formål. Dette er studenter med fagbrevsbakgrunn som prøver seg på innovasjon i bedrift. Relatert til utdanningsnivået leverer studentene en svært god og fullstendig rapport der prosess, økonomi og tidsbruk er godt dokumentert. De vektlegger samarbeid i eget team og er kritisk til egen prosess. De har sterkt resultatfokus og viser vilje til å endre underveis når rammebetingelsene endres.»

- Studentene planlegger, finner løsningsforslag med kalkyle på hva løsningene vil koste. De produserer en animasjon som viser hvordan de tenker oppdraget ferdig utført. Så ferdigstilte studentene slik at Nortura fikk et ferdig produkt, sier Simensen.

- Vi føler at vi har fått anerkjennelse for det arbeidet vi gjør. For det er gjerne slik, at fagskolen ikke får mye oppmerksomhet i utdanningsnorge.

- Vi som jobber der, mener at fagskolestudentene er den skjulte reserven i diskusjonen om vi har nok teknologer i framtida. De bedriftene som kjenner fagskolen, ansetter gjerne en fagskoleingeniør som en bacheloringeniør, med samme arbeidsoppgaver og samme lønn, avslutter rektor Finn Simensen ved Fagskolen Tinius Olsen.


Publisert 23. august 2013, oppdatert 23. august 2013.