Vil ha fadderordning for nyankomne elever i videregående skoler

Ungdommens Fylkesting i Buskerud vil innføre fadderordninger i videregående skoler. - Vi håper en slik ordning vil føre til et styrket samhold og toleranse mellom ulike grupper.

For å sikre at nyankomne elever får en trygg og god startfase i prosessen med å integreres i et nytt skolemiljø, ønsker Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) å innføre fadderordninger i videregående skoler i Buskerud.

- Vi i BUFT ser behovet for en fadderordning for nyankomne elever i den videregående skolen, sier Neda Schulz (16) fra Hurum, og Kasper Fuhre Myhre (17) fra Kongsberg.

Det er de to elevene som har kommet med forslaget om å innføre en fadderordning.

- Om det er innvandrere fra andre deler av verden, eller en som flytter innad i landet, kommer de fleste nye elever til å møte problemstillinger når de skal tilpasse seg et nytt miljø og en ny skolehverdag.

Neda Schulz (16) og Kasper Fuhre Myhre (17)

- Det er viktig å understreke at ordningen er tenkt som et frivillig tilbud til både nye, sier de to.

Les også: Flere elever fullfører videregående i Buskerud

Neda Schulz og Kasper Fuhre Myhre fra Buskerud Ungdommens Fylkesting

- Gjør skolestarten tryggere

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

Fadderordningen er tenkt å være en kollegial støtte, der elever som allerede går på skolen kan fungere som en fadder, og tilby hjelp og veiledning når det er nødvendig.

Ved å være en fadder, kan fadderen hjelpe med spesifikke oppgaver som leksehjelp og oversetting av språk, eller generelle oppgaver som å vise personen rundt på skolen. 

- Vi ser uansett for oss at en slik ordning både vil øke kvaliteten på integreringsprosessen til den nye eleven, samt gjøre skolestarten tryggere og mer effektiv, sier elevene.

- Vi håper også at en slik ordning vil føre til et styrket samhold og toleranse mellom ulike grupper.

Neda Schulz (16) og Kasper Fuhre Myhre (17)

- Vi tror at fadderordningen vil være berikende for både den som yter og den som mottar, ved å være en god medelev og kollega, og et godt medmenneske, sier de to.

Mindre sosial utestengning

Schulz og Fuhre Myhre mener også at innføringen vil føre til bedre integrering og inkludering, og at det vil føre til mindre sosial utestengning av ungdom.

- Dette har vist seg til å være blant annet en av de viktigste verktøyene mot radikalisering, som kan bety at denne ordningen i praksis vil fungere som et forebyggende middel også mot ekstremisme og radikalisering av unge, mener elevene.

Ble hørt av utdanningspolitikerne

Ungdommens fylkesting får fremme saker til politisk behandling på områder de mener er av særlig betydning for ungdom i Buskerud.

Fadderordningen er en slik sak og ble fremmet for politikerne i hovedutvalget for utdanningssektoren i deres siste møte før sommerferien.

Politikerne vedtok følgende:

  1. Politikerne uttaler at det ønskes et økt fokus på integrering og arbeid mot rasisme og sosialutestenging for ungdom i den videregående skole.
  2. Politikerne ber administrasjonen se på hvordan en slik fadderordning best kan gjennomføres, samt velger en eller flere prosjektskoler som gjennomfører tiltaket.

Publisert 17. juni 2016, oppdatert 17. juni 2016.