Vil ha økologisk mat på skolene

- 50 % av maten i fylkeskommunens kantiner og videregående skoler skal være økologisk, og helst kortreist innen 2019, sier Lena Reitan (SV).

Lena Reitan (SV) er medlem av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune og kom med forslaget om økologisk mat som ble vedtatt tirsdag ettermiddag. 

- Vi vil at 50 % av maten i fylkeskommunens kantiner og videregående skoler skal være økologisk og helst kortreist innen 2019, sier Reitan.

- Økologisk mat er uten sprøytemidler og det er bedre for vannet vårt som slipper alle disse sprøytemidlene, fortsetter hun.

Reitan mener økologiske dyr har bedre forhold; større plass, bedre mat og er mer ute.

- Økologisk mat er heller ikke genmanipulert, sier SV-politikeren.

- Naturen er rikere og renere med økologisk landbruk, og vi bevarer bier, humler og andre pollinerende insekter som hjelper oss med 1/3 av verdens matproduksjon.

Lena Reitan (SV)

- Kortreist mat er viktig for å støtte oppom lokal matproduksjon, men også fordi det blir mindre transport som er bra for klimaet og miljøet, sier Reitan.

Politikerne i utvalget vedtok også at fylkeskommunale kantiner skal ha mulighet til å gjøre egne innkjøpsavtaler med lokale leverandører.

De to punktene er en direkte følge av handlingsprogrammet 2016 - 2019 som fylkestinget vedtok før jul i 2015.

Det samsvarer med Samarbeidpartiens (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstre) avtale for perioden 2015-2019.

Forslaget fra Lena Reitan kom i forbindelse med utvalgets behandling av sak om kantinedriften i de videregående skolene og nasjonale retningslinjer for servering av mat.

Vedtak i hovedutvalget for utdanningssektoren:

  1. Helsedirektoratet sin Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen skal til enhver tid gjelde for kantinene i de videregående skolene i Buskerud. Dette gjelder også de privatdrevne kantinene. BFK skal arbeide for at tilbudene ved skolenes kantiner er mest mulig likt.
  2. Rektor ved den enkelte videregående skole har ansvar for å følge opp at Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen blir fulgt på sin skole.
  3. Kantinenettverket for de videregående skolene i Buskerud fortsetter. Skolene skal prioritere å delta i nettverket. Fylkesrådmannen utarbeider mandat til kantinenettverket.
  4. Fylkesrådmannen igangsetter en kartlegging for å se om fasilitetene i kantinene og tilhørende kjøkken oppfyller rammebetingelsene, jmf. rammebetingelsene i Nasjonal faglig retningslinje.
  5. 50 % av maten i fylkeskommunens kantiner og skoler skal være økologisk og helst kortreist innen 2019.
  6. Fylkeskommunale kantiner skal ha mulighet til å gjøre egne innkjøpsavtaler med lokale leverandører.

Publisert 20. april 2016, oppdatert 20. april 2016.