Vil vite hvordan lærlingene har det

Over 700 lærlinger i Buskerud er invitert til å besvare spørsmål om læringsmiljø og trivsel på lærestedet.

I disse dager gjennomføres lærlingsundersøkelsen.

Det er lærlinger som er i siste del av læretiden som er invitert til å besvare på spørsmål fram til 30. april.

- Vi håper at mange svarer på undersøkelsen slik at vi får et godt sammensatt bilde av hvordan lærlinger opplever sin læretid, sier Bodil Onsaker Berg i Buskerud fylkeskommune.

Undersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres i flere fylker.

Formålet med undersøkelsen at lærlinger skal få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Resultatene fra brukerundersøkelsene lagres forskriftsmessig, og benyttes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet.

Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål.

Alle lærlingene som besvarer undersøkelsen er med i trekningen av tre gavekort.


Publisert 22. mars 2013, oppdatert 22. mars 2013.