Vil vite hvordan lærlingene har det

Over 900 lærlinger i Buskerud kontaktes nå i forbindelse med en landsomfattende undersøkelse om hvordan lærlingene har det.

Lærlingundersøkelsen er felles for hele landet og gjennomføres fra oktober og fram til 15. desember.

Alle lærlinger som har vært minimum 1 år i lære blir bedt om å svare på undersøkelsen. 910 lærlinger i Buskerud kontaktes i disse dager via epost og SMS.

- Det er spørsmål om arbeids- og læringsmiljø, og blant annet erfaringer fra skolen som forberedelse til læretid, sier Bodil Onsaker Berg i fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Formålet med Lærlingundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet er at lærlinger skal få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

- Resultatene fra undersøkelsen brukes i fylkeskommunens oppfølging av lærlinger, lærebedrifter og opplæringskontor. Høy svarprosent er viktig for at resultatene skal være representative, avslutter Bodil Onsaker Berg.

De 910 lærlinger er i lære i mer enn 70 ulike lærefag. Lærlingene er fordelt på 28 opplærings­kontor og 165 lærebedrifter. 16 opplæringskontor og 10 lærebedrifter kan, hvis svarprosenten er høy nok, få tilgang til resultatrapport for sin virksomhet.

Mer om undersøkelsen:

Formål

Formålet med Lærlingundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet er at lærlinger skal få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Resultatene fra brukerundersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål.

Gjennomføring

Det er fylkeskommunen som har hovedansvar for å tilrettelegge bruken av Lærlingundersøkelsen i sitt fylke.

Det er frivillig å svare på undersøkelsene. Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis du opplever noen som ubehagelige, eller hvis det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

Behandlingsansvarlig

Utdanningsdirektoratet deler behandlingsansvaret med fylkeskommunene for Lærlingundersøkelsen. Med behandlingsansvarlig menes blant annet at Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunen har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun de behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

Personvern

Det er lagt opp til strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til fylkeskommunene, opplæringskontorene/lærebedriftene og den statlige utdanningsadministrasjonen. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Opplysningene som innhentes inn i brukerundersøkelsene, blir behandlet i tråd med de krav som følger av personopplysningsloven fra 14. april 2000 nr. 31.


Publisert 28. oktober 2014, oppdatert 28. oktober 2014.