Workshop med tema fuksjonsnedsettelse

24 mai holdt NAV i samarbeid med Likestillingssenteret en workshop for rådgivere i ungdomsskolen og videregående skole, NAV-ansatte og PPOT. Tema var hvilke barrierer som finnes for funksjonshemmede i valg av utdanning.

Likestillingssenteret har i samarbeid med Østlandsforskning gjennomført en undersøkelse om hvilke barrierer som unge med nedsatt funksjonsevne opplever som den største hindringen for å ta høyere utdanning. Et gjennomgående svar var lite kunnskap og mangelfull tilrettelegging på videregående skole.

Likestillingssenteret oppsummerer i sin undersøkelse at fysisk tilrettelegging og tilgjengelighet i tråd med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ikke er nok for å skape en inkluderende skole- og studiesituasjon.

De mener det er viktig at tilretteleggingen skjer så tidlig som mulig i skoleløpet. Det er også viktig å utvikle og styrke overgangssystemer mellom videregående skole og høyere utdanning for å sikre at færrest mulig faller fra.

Det er også behov for kompetansehevende tiltak for å redusere utbredelsen av diskriminerende holdninger, samt heve kunnskapen om hva som er funksjonshemmende barrierer både i samfunnet og i skolen. Dette øker sjansen for å lykkes både i høyere utdanning og i arbeidslivet.

 

Torstein Lerhol var en av foredragsholderne og fortalte om sine muligheter for å bli lektor.

I filmen "Brevet til Jens" kan du se hvordan vedtakene varierer fra kommune til kommune.


Publisert 3. juni 2016, oppdatert 3. juni 2016.