Vi trenger flere engasjerte og dyktige lærere

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Læringsmiljøet er viktig for at den enkelte skal trives og lære. Dette gjelder både på arbeidsplassen og på skolen, både for de som er i opplæring og for de som arbeider med opplæringen.

For at ungdom og voksne skal oppleve mestring og faglige utfordringer, må lærestedene ha fokus på kontinuerlig utvikling av egen opplæringspraksis. 

Som lærer har du stor betydning for elevenes hverdag. 


Slik beskriver våre elever en god lærer

 


Om å jobbe som lærer


Inger LundIngrid Lund
lærer ved Drammen videregående skole

- Det er krevende å jobbe som lærer, men det er også en av de mest givende jobbene som finnes.

- Det er et privilegium å få være sammen med mange hundre flotte ungdommer på veien mot voksenlivet hver eneste dag.

- Når du jobber med mennesker er ingen dager like, og du blir ekspert på å være i nuet, å finne gode løsninger på stående fot og tilpasse innholdet i undervisningen til der elevene er akkurat den dagen.Tom Trelease
Tom Trelease
lærer ved Hønefoss videregående skole

- Det er spennende å jobbe med ungdom, og aldri en dag som er lik. 

- Det er veldig givende å se elever, som kanskje har strevd med skole hele livet, komme hit og oppleve mestring i praktiske fag. Den gleden jeg ser er uvurderlig og veldig motiverende.

 

 


Publisert 31. januar 2018, oppdatert 9. februar 2018.