Avdelinger og enheter

Sentraladministrasjonen har overordnet ansvar for fylkeskommunal forvaltning, samordner fylkeskommunenes sektorer, og har ansvar for fylkesplanlegging og sektorovergripende planlegging.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com


Fylkesrådmann: Georg N. Smedhus


Publisert 28. januar 2013, oppdatert 6. april 2017.