Utviklingsavdelingen

Utviklingsavdelingen samarbeider nært med kommuner, nærlingsliv og organisasjoner om utvikling av regionene i fylket ut fra deres fortrinn og utfordringer.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Regional utvikling retter seg mot næringsliv, kompetanse og utdanning, utforming av steder og sentra, arealdisponering, naturressurser og kultur.

Utviklingssjef: Kristian Thowsen
Assisterende utviklingssjef: Bente Bjerknes
Administrasjonsleder: Kari Norbakk

Teamledere:
Team Plan og ressurs: Hilde Reine
Team Næringsutvikling: Gørill Trælstad
Team Kulturminnevern: Turid Kolstadløkken
Team Kunst og kultur: Jon Endre Røed Olsen 
Team Folkehelse, friluftsliv og  idrett: Randi Haldorsen

 

Kontakt Utviklingsavdelingen

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Postboks 3563
3007 Drammen

Telefon: 32 80 85 00 
E-post: postm...@bfk.no

 

Seksjoner og team i avdelingen:


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 11. mai 2016.