Kultur

Enheten har ansvar for:

  • Den kulturelle skolesekken i Buskerud
  • Tilskudd og rådgivning overfor de konsoliderte museene
  • Tilskudd og rådgivning innenfor kunstartene film, litteratur (utenom bibliotek), musikk, scenekunst og visuell kunst
  • Tilskuddsordningen for festivaler
  • Oppfølging av Kunst- og kulturstrategi for Buskerud

 

Enhetsleder: Jon Endre Røed Olsen


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 7. mars 2017.