Team Folkehelse, friluftsliv og idrett

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Teamets arbeids- og ansvarsområder: 

  • Friluftsliv
  • Fysisk aktivitet og idrett, kulturanlegg
  • Universell utforming
  • Folkehelse
  • Viltforvaltning

I tillegg til fylkeskommunens forvaltningsoppgaver, er vi engasjert i diverse utviklingsprosjekter, både innenfor teamets kjerneområder og på andre områder. 

 

Teamleder: Randi Haldorsen


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 11. mai 2016.