Team Næringsutvikling

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Teamet har ansvar for næringsutvikling generelt, med alle sektorsatsinger. Det er fokus på utvikling av ny næringsplan for Buskerud, oppstart tidlig i 2013, ferdigstilling i 2014. 

Ellers har teamet ansvar for sektorsatsinger:

 Teamet jobber svært utadrettet, og i tett partnerskap med mange private og offentlige aktører.

Teamet har ansvar for årlige overføringer til Innovasjon Norge, partnerskapsavtaler med SIVA og Høgskolen i Buskerud, Vri prosjekter og tilskudd til Innovasjonssystemet. 

 

Teamleder: Gørill Trælstad


Publisert 24. januar 2013, oppdatert 11. mai 2016.