Sektorstrategier

Buskerud fylkeskommune har en rekke egne strategier for egne tjenester og for samfunnsutvikling på samfunnsområder hvor fylkeskommunen selv har ansvar og virkemidler.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Selv om dette ikke er regionale planer er noen av planene avhengige av andre samfunnsaktører for å lykkes. Disse strategiene er utviklet i samarbeid med relevante samfunnsaktører, og aktiviteter gjennomføres til en viss grad i samhandling med disse. 

Sektorstrategiene består av en strategisk del, og en handlingsdel (handlingsprogram eller handlingsplan). Den strategiske delen har en langsiktig horisont (6-12 år) men kan revideres tidligere når det er hensiktsmessig. Handlingsdelen revideres hvert annet år eller sjeldnere (se skisse). Sektorstrategiene med handlingsdeler vedtas politisk.

Utdanning

Regional utvikling

Samferdsel


Publisert 19. oktober 2015, oppdatert 28. oktober 2016.