Økonomiplan (Handlingsprogram)

Fylkeskommunen er pålagt å vedta en økonomiplan for hele fylkeskommunens virksomhet. Den rulleres årlig og fastsetter budsjett for de kommende fire årene. Økonomiplanen knytter mål og prioriterte aktiviteter sammen med økonomiske rammer for perioden.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 18. april 2012, oppdatert 11. januar 2018.