Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av Buskerud fylkeskommune når du avgir personopplysninger ved bruk av våre elektroniske løsninger.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges, og at du er klar over dine rettigheter. Erklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

1. Personopplysninger om deg som vi registrerer i Buskerud fylkeskommune

Når du bruker våre elektroniske løsninger til å søke skoleplass, søke ledig stilling, søke privatisteksamen m.v., gir du fra deg personopplysninger. Buskerud fylkeskommune garanterer at disse opplysningene blir behandlet i tråd med personopplysningslovens bestemmelser. Det innebærer blant annet:

  • at vi har et rettslig grunnlag for å innhente opplysningene
  • at opplysningene er tilstrekkelig sikret og at uvedkommende ikke får tilgang til dem
  • at vi bestreber oss på at opplysningene er korrekte
  • at opplysningene ikke brukes til annet enn det de er tiltenkt
  • at opplysningene ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for behandlingen

2. Dine rettigheter i forhold til personopplysninger du gir fra deg

Personopplysningsloven gir deg visse rettigheter til informasjon om hvordan vi bruker de personopplysningene du gir fra deg. Det dreier seg blant annet om at du har:

  • rett til informasjon om hva personopplysningene skal brukes til
  • rett til innsyn i de personopplysningen vi har registrert om deg
  • rett til å få rettet feilaktige eller mangelfulle personopplysninger
  • rett til å få slettet eller sperret unødvendige personopplysninger

3. Annet

Du kan henvende deg til en hvilken som helst virksomhet i Buskerud fylkeskommune for å få opplysninger om hvilke personopplysninger de har om deg og hvordan disse brukes. Du skal få svar innen 30 dager. Det er gratis å benytte seg av disse rettighetene.

Dersom du har spørsmål vedrørende personvernerklæringen, kan du kontakte personalenheten i Buskerud fylkeskommune.


Publisert 23. mai 2012, oppdatert 1. juni 2017.