Trafikkulykker i Buskerud

Det har vært en kraftig reduksjon i trafikkulykker i Buskerud de siste ti årene. Likevel er det et alvorlig samfunnsproblem at så mange omkommer i trafikken.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Antall drepte og skadde hittil i 2016 

Måned Drepte Skadde
Januar 3 42
Februar  0    30  
Mars  1      44    
April  0    29  
Mai  0   46
Juni   3    34 
Juli  1   59 
August   1    38 
September  2   38 
Oktober   0    43 
November  1   23 
Desember  2  28 
Totalt 14 454

 

Tallene er hentet fra Statens vegvesens foreløpige rapport om trafikkulykker i Buskerud så langt i år. Tabellen oppdateres hver måned.

Med skadde menes alle personskader som er rapportert til politiet og Statens vegvesen. Tallene skiller ikke på skadegrad. Det tas forbehold om at tallene kan justeres. Endelige ulykkestall for fjoråret offentliggjøres i juni hvert år av statistisk sentralbyrå. 

 

Ulykkesutvikling i Buskerud 2000 - 2015 

 


Publisert 3. mars 2014, oppdatert 3. mars 2014.