Folkevalgtopplæring 2015

Presentasjoner og dokumenter fra politikerdager for nytt fylkesting 3.- 4. november 2015 på Klekken.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Publisert 2. juli 2012, oppdatert 4. november 2015.