Politisk organisering

Fylkestinget er fylkeskommunens overordnede politiske organ, med flere underliggende råd og utvalg.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com