Politisk sekretariat

Her er oversikt over politisk sekretariat og hvilke styrer, råd eller utvalg de er sekretær for.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 
Mona Anita Bjørnsrud

Mona Anita Bjørnsrud
Leder
Tlf 32 80 86 04
Send e-post

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
Fylkesvalgstyret
Valgnemnda 

Marit Portaasen

Marit Portaasen
Tlf 32 80 85 10
Send e-post

Fylkesordførers sekretær

Anne Hetty Andersen

Anne Hetty Andersen
Tlf 32 80 87 03
Send e-post

Fylkestinget
Fylkesutvalget
Hovedutvalget for samferdselssektoren
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 

Liv Randi Woldhaug

Liv Randi Woldhaug
Tlf 32 80 87 93
Send e-post

Hovedutvalget for utdanningssektoren
Yrkesopplæringsnemnda
Fylkeskommunal klagenemnd
Administrasjonsutvalget
Forhandlingsutvalget 

Rita Starup Andersen

Rita Starup Andersen
Tlf 32 80 86 89
Send e-post

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud
Fylkeseldrerådet

Marianne Israelsen

Marianne Israelsen
(permisjon - prosjektkontor Viken)


Publisert 2. juli 2012, oppdatert 27. juni 2018.