Politisk sekretariat

Her er oversikt over politisk sekretariat og hvilke styrer, råd eller utvalg de er sekretær for.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 
Marianne Israelsen

Marianne Israelsen
Tlf 32 80 85 10 / 40 20 90 12
Send e-post

Fylkestinget
Fylkesutvalget
Fylkesvalgstyret

Rita Starup Andersen

Rita Starup Andersen
Tlf 32 80 86 89
Send e-post

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud
Fylkeseldrerådet

Mona Anita Bjørnsrud

Mona Anita Bjørnsrud
Tlf 32 80 86 04
Send e-post

Likestillingsutvalget
Valgnemnda 

Anne Hetty Andersen

Anne Hetty Andersen
Tlf 32 80 87 03
Send e-post

Hovedutvalget for samferdselssektoren
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 

Liv Randi Woldhaug

Liv Randi Woldhaug
Tlf 32 80 87 93
Send e-post

Hovedutvalget for utdanningssektoren
Yrkesopplæringsnemnda
Fylkeskommunal klagenemnd
Administrasjonsutvalget
Forhandlingsutvalget 


Publisert 2. juli 2012, oppdatert 24. januar 2017.