Interpellasjon fra Christopher A. Wand (H)

Fylkestinget 31.08.16 - Omlegging av ruteoppsettet mellom Oslo og Ringerike

Gå til video fra behandling av saken

Fra Christopher A. Wand (H) var innkommet interpellasjon, datert 22.08.2016:

I sommer la Brakar om ruteoppsettet sitt mellom Oslo og Ringerike. Dette medførte blant annet at reisende fra Ringerike til Vøyenenga og tilbake har fått økt reisetid og vesentlig økte kostnader etter omleggingen. 

Undertegnede forstår godt hvorfor effektivitet skal gå foran mange stoppesteder, men stiller spørsmålstegn ved om ikke det er mulig å sørge for mer hensiktsmessige løsninger. Buskerud fylkeskommune har et mål om å øke kollektivandelen sin, undertegnede har vanskelig for å tro at dette bidrar til det.

Spørsmål til fylkesordfører:

1. Hva har fylkesordfører kommunisert til Brakar i denne saken?

2. Ser fylkesordfører noen mulige løsninger her, for eksempel med tanke på overgangsreglement til Ruter?

Forslag til vedtak:

1. Brakar og Buskerud fylkeskommune setter seg sammen og kommer opp med flere forslag til løsninger for fylkestinget i oktober.


Publisert 8. september 2016, oppdatert 8. september 2016.