Skriftlig spørsmål fra Arne Jørstad (H)

Fylkestinget 26.04.2018 - Aktuelle tiltak fv.285 og fv.284.

Se video fra behandling av saken

Fylkesordfører.

Etter en vinter som har vært slik vi godt voksne minnes de skal være, har jeg følgende spørsmål:

Hvilke tiltak vil fylkesordfører sikre blir gjort for at fv.285 Ringeriksveien ikke igjen blir rangert som en av de dårligste i vårt distrikt? Det ble gjort en god jobb sist år, men mere trengs.

Ny Asdøla bru må komme. Når kommer reguleringsplanen for den? Vet att planavdelingen i Lier hadde fått inn en del grunnlag for hele planen tidlig i vinter.

Fv.284 Modumveien har også vært veldig dårlig og jeg lurer på om det er noen planer for å utbedre den?


Publisert 26. april 2018, oppdatert 12. september 2018.