Skriftlig spørsmål fra Viel Jaren Heitmann (Sp)

Fylkestinget 30.08.2018 - Arbeidet med Viken

Arbeidet med Viken

I sak 74/17 gjorde fylkestinget følgende vedtak:«Fylkestinget opplever at opprettelsen av Viken er en tvangssammenslåing det ikke er flertall for i noen av de involverte fylkene. Arbeidet med sammenslåing avsluttes dersom Stortinget gir muligheter for det.»

Regjeringa har nå satt arbeidet med tvangssammenslåing av Troms og Finnmark på vent. Samtidig signaliserer flere partier i Akershus og Østfold at de ønsker å utsette arbeidet i fellesnemnda til Stortinget igjen har behandlet saken.

Kan fylkesordfører stille seg bak en slik utsettelse av det videre arbeidet med Viken, om det blir tatt opp i fellesnemnda?


Publisert 30. august 2018, oppdatert 12. september 2018.