Spørretimespørsmål fra Arne Jørstad (H)

Hovedutvalget for samferdsel 15.06.2016 - Framskynding av prosjekter i 2017.

Arne Jørstad stilte spørsmål om framskynding av prosjekter i 2017.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Hør lydfil.


Publisert 15. juni 2016, oppdatert 27. juni 2016.