Spørretimespørsmål fra Dag Fjeld Edvardsen (H) og Ståle Sørensen (MDG)

Hovedutvalget for samferdsel 07.09.2017 - Plassering av bussholdeplasser og holdeplassavstand Oskar Kiærsvei.

Dag Fjeld Edvardsen og Ståle Sørensen stilte spørsmål om plassering av bussholdeplasser og holdeplassavstand Oskar Kiærsvei.

Spørsmålet ble besvart i møtet. Hør lydfil


Publisert 28. september 2017, oppdatert 28. september 2017.