Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Fylkestinget 15.02.2017 - Endringer i kollektivtilbudet.

Lavrans Kierulf stilte spørsmål om endringer i kollektivtilbudet.


Publisert 16. februar 2017, oppdatert 23. februar 2017.