Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Fylkesutvalget 08.03.2017 - Videre prosess med regionreformen

Lavrans Kierulf stilte spørsmål om videre prosess med regionreformen.

Spørsmålet ble besvart av fylkesordfører. Hør lydfil


Publisert 10. mars 2017, oppdatert 10. mars 2017.