Spørretimespørsmål fra Lavrans Kierulf (Frp)

Fylkestinget 20.06.2018 - Viken –organisering, lokalisering og kostnader

Lavrans Kierulf stilte spørsmål om Viken - organisering, lokalisering og kostnader.


Publisert 20. juni 2018, oppdatert 12. september 2018.