Spørretimespørsmål fra Marius Kristiansen (H)

Fylkestinget 08.06.2016 - Regionale utviklingsmidler.

Marius Kristiansen stilte spørsmål angående regionale utviklingsmidler.

Spørsmålet ble besvart muntlig i møtet. Se video nedenfor.


Publisert 8. juni 2016, oppdatert 23. februar 2017.