Forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalget hadde som oppgave å komme fram til en felles plattform for å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til Region Viken, som ble lagt fram for fylkestingene i de tre fylkene i desember 2016.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Forhandlingsutvalget i Buskerud
Medlemmer i Buskeruds forhandlingsutvalg var Rune Kjølstad (H), Roger Ryberg (Ap) og Hanne Lisa Matt (MDG).

En ny region som styrker hele regionens fortrinn og muligheter, skaper gode og effektive tjenester og en helhetlig, balansert og bærekraftig utvikling i hele regionen, var blant de viktige målsettingene for forhandlingsutvalgets arbeid.

Det var fylkestinget som valgte representanter til forhandlingsutvalget. Utvalget hadde fullmakt til å framforhandle en avtale med aktuelle fylkeskommuner.

Fylkesrådmannen var sekretariat for forhandlingsutvalget og deltok i forhandlingsmøtene.

Forhandlingsutvalgets møter

Her finner du oversikt om forhandlingsutvalgets møteplan med agendaer og referater.

 

Møteplan forhandlingsutvalget
Dato Sted Tidspunkt Dokumenter
30.09.- 01.10.2016 Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen  Kl 1500-1800
Kl 0900-1500 

Agenda (akershus.no)

Referat

07.10.2016 Galleriet, Oslo Kl 1300-1600

Agenda

Referat

18.10.2016 Borregaard hovedgård, Sarpsborg  Kl 0930-1630

Agenda

Referat

02.- 03.11.2016  Hankø fjordhotell Kl 1000-1700
Kl 0830-1600 

Agenda

Forslag til avtale om sammenslåing


Publisert 27. september 2016, oppdatert 15. november 2017.