Buskerud er i dialog med tre fylker

Fortsetter samtaler om felles region med Vestfold, Østfold og Akershus.

Fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold og Buskerud har i dag hatt et  felles planlagt møte på Kongsberg der regionreformen og mulig samarbeid stod på dagsorden. Møtet tok utgangspunkt i en rapport om BTV - Buskerud, Telemark og Vestfold – som er utarbeidet av Oxford Research. Rapporten har blant annet sett på muligheter,  utfordringer og konsekvenser ved en mulig sammenslåing av de tre fylkeskommunene.   

Rapporten har også blitt behandlet politisk i de respektive fylkesutvalgene før dagens møte. I dag  kom det klart frem at det var viktig for alle tre fylkene å gi hverandre tydelige signaler om veien videre, og fylkesordfører Roger Ryberg redegjorde for Buskeruds ståsted. 

- Buskerud ønsker å fortsette en god dialog med Vestfold om en mulig felles region. Det betyr at vi ikke ser det som naturlig å ha med Telemark videre i denne prosessen. Samtidig har vi samtaler med Akershus og Østfold, og vil ha et felles fylkesutvalg med de to fylkene i slutten av neste uke. 

Roger Ryberg (A), fylkesordfører

Buskerud fylkeskommune har for tiden ute en høring om regionreformen der man ønsker råd fra kommuner/regionråd om hvilken retning fylket bør gå. Frist for innspill er satt til 20. august.   

- Høringen er sendt ut med forbehold om at det kan bli endringer underveis i prosessen, men det er viktig for oss å lytte til kommunene og regionene, og vi vil uansett ta med innspillene i det videre arbeidet,

Roger Ryberg (A), fylkesordfører

Akershus fylkeskommune skal ha regionreformen på dagsorden i sitt fylkesting førstkommende mandag.


Publisert 9. juni 2016, oppdatert 27. september 2016.