Buskerud sier ja til Viken

Regionreformen: Fylkestinget i Buskerud sier ja til den framforhandlede avtalen mellom Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

Onsdag 14. desember vedtok fylkestinget i Buskerud å si ja til den framforhandlede avtalen mellom Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold (pdf)

- Jeg er lettet over at vi etter intens jobbing i noen få måneder, klarte å få et så stort flertall om at vi ønsker å påvirke det nye regionale nivået i Norge.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

- Vi forventer nå at storting og regjering følger opp og gjør rede for regionstørrelse og ikke minst alle oppgavene som det nye regionale nivået skal ha, fortsetter Ryberg.

- Dette er i bunn og grunn en demokratireform som må følges opp av Stortinget. 

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Akershus vedtok tidligere i desember å nei til avtaleforslaget om sammenslåing. Østfold sier også nei til Viken.

Inviterte til naboforhandlinger

- Det var Akershus og Østfold som inviterte oss til forhandlinger om en ny region. Det sa vi ja til etter at vi spurte  kommunene i Buskerud om hvilken retning de ønsket. Deres innspill var å gå østover, sier fylkesordføreren.

- Jeg ble overrasket over at Akershus og Østfold ikke stemte for den fremforhandle avtalen, men de har forskjellige begrunnelser for sine stemmegivninger, sier Ryberg.

Vedtak i fylkestinget i Buskerud - 36 mot 7 stemmer:

  1. Fylkestinget godkjenner den vedlagte framforhandlede avtalen mellom Akershus, Buskerud og Østfold og reglementet som beskriver fellesnemdas oppgaver og fullmakter.
  2. Dersom det blir en regionreform vedtar Fylkestinget å søke Stortinget om å danne en ny region bestående av fylkene Akershus, Østfold og Buskerud.
  3. Dersom Stortinget finner det hensiktsmessig bør Vestfold være en del av Viken.

Det var i fjor sommer at kommunalminister Jan Tore Sanner inviterte fylkeskommunene og Oslo kommune til å innlede nabosamtaler, slik han også har gjort overfor kommunene.

Buskerud har siden da hatt naboprater med Akershus, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.

Fylkestingene i hele landet fatter vedtak

Fylkene her i landet har fått frist til nå i desember med å fatte vedtak i forbindelse med regionreformen.

Slik har fylkene stemt:

Sør- og Nord-Trøndelag har vedtatt å slå seg sammen til Trøndelag fylkeskommune.

Tre folkevalgte nivåer

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer (stat/fylke/kommune).

Her kan du lese stortingsmeldingen: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017.

Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil tre i kraft 1. januar 2020.

(Under ser du debatten i fylkestinget onsdag ettermiddag)


Publisert 14. desember 2016, oppdatert 14. desember 2016.