Gode dialoger mellom fylkene langs Oslofjorden

En slagkraftig region til beste for innbyggerne. Fylkesutvalgene i Østfold, Buskerud og Akershus diskuterte en mulig sammenslåing til en større region langs Oslofjorden.

Torsdag 16. og fredag 17. juni var fylkesutvalgene i de tre fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus sammen for å diskutere en mulig sammenslåing til en større region langs Oslofjorden.

Vestfold fylkeskommune har også vært tilstede som observatør representert ved sin fylkesordfører.

Gjennom konstruktive diskusjoner og innlegg var det en samstemmighet blant all partier og fylkeskommuner om å se på de muligheter og virkemidler som en sterkere region vil gi innbyggerne langs Oslofjorden. Og stemningen har vært god.

- Det har vært to positive dager sammen med kollegaer i Akershus og Østfold. Gode dialoger som igjen har synliggjort hvilke muligheter en felles region kan ha for innbyggerne i våre tre fylker der også Vestfold er med i diskusjonen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud som hadde med hele sitt fylkesutvalg til Moss

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020

Roger Ryberg, Anette Solli og Ole Haabeth.
Fylkesordførerne Roger Ryberg (Buskerud), Anette Solli (Akershus) og Ole Haabeth (Østfold) under samlingen i Moss fredag formiddag.

Fylkesordfører Tore O Sandvik fra Sør-Trøndelag fortalte om prosessen ved sammenslåingen av Nord og Sør-Trøndelag.

Et omfattende og spennende arbeid , der han ikke minst var opptatt av å få frem de mulighetene fylkeskommunene nå har for å bli en enda bedre tjenesteleverandør og utvikler for innbyggerne i våre respektive fylker.

- Nå er det viktig at vi som fylkeskommuner selv sitter i førersetet og styrer de gode nabosamtalene med aktuelle fylker som vi ser det som viktig å samarbeide med. Klarer vi ikke det, så vil det være Stortinget som styrer prosessen og setter kartet for ti nye regioner. Det er en situasjon vi ikke ønsker i Buskerud, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Gruppeleder Rune Kjølstad (H) var også godt fornøyd med samlingen.

- Det har vært et veldig bra møte, og det er helt åpenbart at her er det tre kanskje fire fylkeskommuner som ønsker å gjøre noe nytt sammen. Jeg ser fram til fortsettelsen.

Rune Kjølstad (H)

Alle fylkeskommune har nå etablert egne forhandlingsutvalg som følger opp de videre diskusjonene.

Det vil bli et felles fylkesting i Holmsbu i Hurum 8. og 9. september.


Publisert 17. juni 2016, oppdatert 27. september 2016.